Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2009 ]

1003611/13/26.1.2009 Συγκέντρωση από εμπορική Α.Ε. παλαιών ενδυμάτων με σκοπό τη διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς - Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.

(Συγκέντρωση από εμπορική Α.Ε. παλαιών ενδυμάτων με σκοπό τη διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς - Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ., Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρ. Πρωτ.: 1003611/13/26.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση από εμπορική Α.Ε. παλαιών ενδυμάτων με σκοπό τη  διάθεσή τους για κοινωφελείς σκοπούς - Υποχρεώσεις ως προς τον Κ.Β.Σ..


Απαντώντας στην από 12.1.2009 νεώτερη αίτησή σας (διευκρινιστική της πρώτης σχετικής), με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι Α.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, έχει σκοπό να συλλέγει από τους πελάτες της παλαιά ρούχα χωρίς την καταβολή τιμήματος οποιασδήποτε μορφής γι αυτά (π.χ. είτε υπό μορφή έκπτωσης στην αξία του καινούργιου ενδύματος που θα αγοράσει ο πελάτης, είτε λόγω αγοράς του παλαιού ενδύματος κ.λπ), τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα για την υπόψη εταιρία καθόσον αυτή εμπορεύεται μόνο καινούργια ρούχα και θα φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν για κοινωφελείς σκοπούς σε Ιδρύματα και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992), δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, μεταξύ άλλων και: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών),

β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.

2. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον η υπόψη Α.Ε. συλλέγει από τους πελάτες της παλαιά ρούχα χωρίς να καταβάλλει κάποιο τίμημα οποιασδήποτε μορφής γι αυτά, τα οποία παρότι δεν είναι εμπορεύσιμα, τα διακινεί με σκοπό την παράδοση τους, για κοινωφελείς σκοπούς, σε διάφορα Ιδρύματα και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου διακίνησης (δελτίου αποστολής) για τη διακίνηση τους  από τις εγκαταστάσεις της μέχρι τα εκάστοτε σημεία προορισμού αυτών, με αναγραφή επί αυτού του σκοπού για τον οποίο διακινούνται (π.χ. διάθεση για κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ).

3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ορίζεται ότι επί ποσοτικής παραλαβής εμπορευσίμων αγαθών που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

4. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, για την παραλαβή των παλαιών ενδυμάτων στο κατάστημά σας, με σκοπό την αποστολή τους για κοινωφελείς σκοπούς στην Αρχιεπισκοπή και σε Ιδρύματα δεν απαιτείται να τηρείτε το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, ή να εκδίδετε για το σκοπό αυτό θεωρημένο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, εφόσον τα ενδύματα αυτά δεν έχουν εμπορευματική αξία και δεν καταβάλλεται γι αυτά οποιοδήποτε τίμημα στον ιδιώτη - πελάτη, ούτε προκύπτει έσοδο από τη διάθεσή τους για την επιχείρησή σας, ζήτημα σε κάθε περίπτωση πραγματικό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο