Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2009 ]

1003481/11/20.1.2009 Αντιπρόσωπος που πωλεί ή παραδίδει αγαθά σε τρίτους για λογαριασμό του εντολέα - Βιβλίο αποθήκευσης

(Αντιπρόσωπος που πωλεί ή παραδίδει αγαθά σε τρίτους για λογαριασμό του εντολέα - Βιβλίο αποθήκευσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1003481/11/20.1.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αντιπρόσωπος που πωλεί ή παραδίδει αγαθά σε τρίτους για  λογαριασμό του εντολέα - Βιβλίο αποθήκευσης. 
Με την από 12.1.2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι οι πωλήσεις των παγωτών σας εντός της Αττικής διενεργούνται μέσω τρίτων-αντιπροσώπων, οι οποίοι μέσω των φορτηγών-ψυγείων τους, έναντι αμοιβής, είτε πωλούν τα αγαθά αυτά για λογαριασμό σας σε
τρίτους είτε παραδίδουν εκείνα που πωλούνται απευθείας από την εταιρεία σας στους  πελάτες σας. Τα εναπομείναντα παγωτά επιστρέφονται αυθημερόν στην εταιρεία σας, σπανίως δε μπορεί να παραμείνουν στο φορτηγό-ψυγείο χωρίς όμως να καταβάλλεται από σας κάποια αμοιβή αποθήκευσης. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης από τους τρίτους-αντιπροσώπους σας. Επί του θέματος αυτού σας πληροφορούμε τα εξής

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων:

ηα) εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την  
εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού,

ηβ) τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε κάθε μερίδα καταχωρεί τα δεδομένα των δελτίων εισαγωγής και αποστολής, καθώς και τον αριθμό του παραστατικού εσόδων.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφο 1076879/414/0015/12.8.2008), συνεργάτες-τρίτοι, στους οποίους αποστέλλεται συνδρομητικός εξοπλισμός προκειμένου είτε να πωληθεί για λογαριασμό του εντολέα σε τρίτους είτε να αποσταλεί για λογαριασμό του σε τρίτους, δεν υποχρεούνται στην τήρηση του πρόσθετου βιβλίου αποθήκευσης με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή φύλαξης του ανωτέρω εξοπλισμού αλλά μόνο αμοιβή για την πώληση ή και την αποστολή του σε τρίτους (θέμα πραγματικό). Όμως εάν τα αγαθά αυτά αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο με τα αγαθά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση να τηρείται βιβλίο αποθήκευσης (αγαθά με σκοπό την φύλαξη με αμοιβή και την αποστολή τους) τότε για λόγους δυνατότητας διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων πρέπει να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκευσης όλα τα αγαθά των τρίτων που παραλαμβάνονται ανεξάρτητα από τον σκοπό της παραλαβής τους.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, οι τρίτοι-αντιπρόσωποί σας, οι οποίοι όπως προφορικά μας διευκρινίσατε δεν είναι αποθηκευτές αλλά παραλαμβάνουν τα αγαθά σας προκειμένου να τα πωλήσουν για λογαριασμό σας σε τρίτους ή να τα παραδώσουν για λογαριασμό σας σε τρίτους(πελάτες σας), χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή για την αποθήκευση αυτών στα φορτηγά ψυγεία τους αλλά μόνο αμοιβή για την πώληση ή την παράδοσή τους σε τρίτους(θέμα πραγματικό), δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, για τα αγαθά που παραμένουν προσωρινά σε αυτούς μέχρι την παράδοσή τους στους παραλήπτες τους ή την επιστροφή τους στις αποθήκες σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο