Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2008 ]

1101051/564/0015/21.10.2008 Χρόνος ενημέρωσης του Μητρώου Μαθητών

(Χρόνος ενημέρωσης του Μητρώου Μαθητών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1101051/564/0015/21.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος ενημέρωσης του Μητρώου Μαθητών.


 

Με την από 9.10.2008 αίτησή σας, ζητάτε να σας γνωρίσουμε το χρόνο που πρέπει να ενημερωθεί το μητρώο μαθητών στην περίπτωση που ο χρόνος εγγραφής του μαθητή είναι προγενέστερος του χρόνου έναρξης των μαθημάτων και κατά την εγγραφή του μαθητή έχει καταβληθεί κάποιο ποσό εγγραφής κι έχει εκδοθεί γι' αυτό Α.Π.Υ. Επίσης ρωτάτε αν στην περίπτωση αυτή θα καταχωρούνται και πότε στο μητρώο μαθητών οι δύο ημερομηνίες (εγγραφής κι έναρξης).

Σχετικά με τα παραπάνω σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ο εκμεταλλευτής φροντιστηρίου τηρεί και μητρώο μαθητών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται χωριστά των διδάκτρων,τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.

2. Επιπλέον σύμφωνα με τη περίπτωση γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ., ορίζεται ότι η ενημέρωση του μητρώου μαθητών γίνεται με την εγγραφή του μαθητή. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της
φοίτησης (Ερμηνευτική Εγκύκλιος 3/1992).

3. Τέλος, με το υπ' αριθμ. πρωτ.11052000/377/0015/29.7.2002 έγγραφό μας, διευκρινίστηκε ότι για τις εγγραφές μαθητών, με ημερομηνία έναρξης της φοίτησης μετά από  2 - 3 χρόνια μπορείτε να μην καταχωρείτε στο πρόσθετο βιβλίο «μητρώο μαθητών» το  συμφωνούμενο ποσό εφόσον αυτό δεν υπάρχει κατά την εγγραφή, με τις εξής προϋποθέσεις: α) αναγράφεται ως παρατήρηση η ένδειξη «προεγγραφή» και β) αναγράφεται το συμφωνούμενο ποσό όταν αυτό συμφωνηθεί και όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της φοίτησης.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το μητρώο μαθητών θα πρέπει να ενημερώνεται στο χρόνο εγγραφής του μαθητή με ταυτόχρονη καταχώριση και της ημερομηνίας έναρξης της φοίτησης.

Όμως κατ' αναλογία των αναφερόμενων στο παραπάνω έγγραφο αν η ακριβής ημερομηνία έναρξης της φοίτησης δεν είναι γνωστή κατά την ημερομηνία εγγραφής μπορεί  στη στήλη των παρατηρήσεων να γραφτεί η παρατήρηση «προεγγραφή» καθώς και η ημερομηνία εγγραφής. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης φοίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί μόλις αυτή γίνει γνωστή και πάντως πριν την έναρξη της φοίτησης. Αν για λόγους οργάνωσης των εργασιών σας επιθυμείτε να αναγράφετε και την ημερομηνία εγγραφής σε στήλη παρατηρήσεων, αυτό δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Τέλος το ποσό εγγραφής που εισπράττετε θα καταχωρείται διακεκριμένα κατά την ενημέρωση του πρόσθετου βιβλίου στην αντίστοιχη στήλη (εγγραφή, μεταφορικά κ.λπ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο