Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1996 ]

1028234/Α123/0009/1.3.1996 Αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

(Αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

1028234

Σε απάντηση της από 1.2.96 επιστολής σας προς τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών, στην οποία διατυπώνετε προτάσεις για αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων χρήσεων 1993 και 1994, σας γνωρίζουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται θέμα περαίωσης των χρήσεων αυτών, είτε με την απόφαση ΠΟΛ.1099/27.4.94 είτε με οποιοδήποτε άλλο συνοπτικό τρόπο. Οι υποθέσεις αυτές θα περαιωθούν με την προβλεπόμενη από τις φορολογικές διατάξεις διαδικασία.


Σχολιασμός της IPIROTIKI PUBLICATIONS

Στην πρότασή μας για αυτόματη περαίωση που προηγείται αυτού του κειμένου, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου απάντησε αρνητικά. Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την στάση του Υπουργείου μέχρι το τέλος του 1996. Εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι διασταύρωση δεν γίνεται (μόνο ελέγχεται η αλγοριθμητική ορθότητα του Α.Φ.Μ.) και ούτε είναι εφικτό να ελεγχθούν 1.500.000 υποθέσεις των χρήσεων 1993 και 1994. Γίνεται προσπάθεια εισαγωγής των στοιχείων (συγκεντρωτικές τιμολογίων) χρήσης 1993, η οποία θα ολοκληρωθεί αλλά οι διασταυρώσεις που θα γίνουν το 1999 (τότε θα υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό) δεν θα αποδώσουν λόγω της μη εναρμόνισης των οικονομικών στοιχείων με το Εισόδημα και τον Φ.Π.Α. Παρά την αρνητική απάντηση δύσκολα το Υπουργείο θα βρει έσοδα για το 1996 και το 1997 οπότε ας αναμένουμε πιο ψύχραιμη τοποθέτηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο