Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2008 ]

1084572/459/0015/7.8.2008 Παροχή υπηρεσιών επανεκτύπωσης ιατρικών εξετάσεων από διαγνωστικό κέντρο. Μη καταχώρηση στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών

(Παροχή υπηρεσιών επανεκτύπωσης ιατρικών εξετάσεων από διαγνωστικό κέντρο. Μη καταχώρηση στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1084572/459/0015/7.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών επανεκτύπωσης ιατρικών εξετάσεων από  διαγνωστικό κέντρο. Μη καταχώρηση στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών.


 
Απαντώντας στην από 17/6/2008 αίτησή σας, η οποία περιήλθε στη Δ/νσή μας από τη Δ/νση Φ.Π.Α. με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, αναφορικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς  μας σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών στο οποίο καταχωρεί για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνσή του, τη χρονολογία της επίσκεψης και όταν εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών τον αριθμό αυτής.

2. Περαιτέρω με την παράγραφο 10.5.4. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίστηκε ότι διαγνωστικό κέντρο, για την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, θεωρείται η επιχείρηση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) που διαθέτει ανάλογο
μηχανολογικό εξοπλισμό, ενεργεί διαφόρων ειδών εξετάσεις και παρέχει πολλαπλές διαγνωστικές υπηρεσίες διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.

3. Στο 1077731/4003/530/Β0014/16.7.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α. αναφέρεται ότι η παροχή της υπηρεσίας επανεκτύπωσης των αρχικών εξετάσεων απεικονιστικής ιατρικής προς τους ασθενείς - πελάτες, για ίδιο όφελος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
υπηρεσία στενά συνδεόμενη με νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 22, παρ.1, περ. δ' του Κώδικα Φ.Π.Α. και η χρέωση του κόστους της επανεκτύπωσης υπάγεται σε Φ.Π.Α., με τον κανονικό συντελεστή (19%).

4. Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες επανεκτύπωσης των αρχικών εξετάσεων απεικονιστικής ιατρικής (μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες,  κ.λ.π.) δεν συνιστούν υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσης, η επιχείρησή σας η οποία όπως προφορικά μας γνωρίσατε είναι διαγνωστικό κέντρο, δεν έχει υποχρέωση να καταχωρήσει ξανά στο πρόσθετο βιβλίο ασθενών που τηρεί, τους ασθενείς εκείνους οι οποίοι επανέρχονται και ζητούν την επανεκτύπωση των αρχικών τους εξετάσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο