Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2008 ]

1024131/148/0015/21.3.2008 Δυνατότητα ή μη έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου εισαγωγής για την εισαγωγή αγαθών ενός αποδέκτη και συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για την εξαγωγή τους, από εκμεταλλευτή αποθηκευτικού χώρου

(Δυνατότητα ή μη έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου εισαγωγής για την εισαγωγή αγαθών ενός αποδέκτη και συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για την εξαγωγή τους, από εκμεταλλευτή αποθηκευτικού χώρου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1024131/148/0015/21.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Δυνατότητα ή μη έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου εισαγωγής για την εισαγωγή αγαθών ενός αποδέκτη και συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής για την εξαγωγή τους, από εκμεταλλευτή αποθηκευτικού χώρου.Απαντώντας στην από 25/2/2008 αίτησή σας με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου ο οποίος αποθηκεύει αγαθά ενός και μόνου αποθέτη έχει τη δυνατότητα να εκδίδει στο τέλος της ημέρας ένα συγκεντρωτικό δελτίο εισαγωγής για τις συνολικές κατά τη διάρκεια της ημέρας παραλαμβανόμενες ποσότητες αγαθών και ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για την εξαγωγή των αγαθών από την αποθήκη, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ηα' της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του  αποθέτη, το είδος, την ποσότητα, τον τρόπο και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται. Κατά την εξαγωγή εκδίδει δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού.

2. Με την παράγραφο 10.5.8 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 διευκρινίστηκε μεταξύ άλλων ότι το δελτίο εισαγωγής ή ο τίτλος αποθήκευσης εκδίδεται κατά την εισαγωγή  των αγαθών στο ψυγείο ή την αποθήκη.

3. Περαιτέρω με το 1022681/149/0015/19-3-1997 έγγραφο διευκρινίστηκε ότι το  δελτίο εισαγωγής λόγω του σκοπού του (δυνατότητα ελεγκτικών επαληθεύσεων) εκδίδεται με την εισαγωγή των αγαθών στον αποθηκευτικό χώρο μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης αυτών και ότι για τα αγαθά κάθε φορτηγού κοντέινερ που συνοδεύονται με ξεχωριστό δελτίο αποστολής εκδίδεται ξεχωριστό δελτίο εισαγωγής με το πέρας της εκφόρτωσης αυτών.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση ενός συγκεντρωτικού δελτίου εισαγωγής σε ημερήσια βάση για τον ίδιο αποθέτη και ως εκ τούτου θα πρέπει για κάθε παραλαβή αγαθών να εκδίδεται με το πέρας της εκφόρτωσης αυτών ξεχωριστό δελτίο εισαγωγής.

5. Όσον αφορά το ερώτημά σας, εάν παρέχεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δυνατότητα στον αποθηκευτή να εκδίδει ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής στο τέλος της ημέρας για περισσότερες παραδόσεις αγαθών την ίδια ημέρα, προς τον μοναδικό του αποθέτη, στις εγκαταστάσεις του (ράμπα), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/19992 του Κ.Β.Σ. (παρ.11.1. και 11.10.) προκύπτει αφενός ότι ο επιτηδευματίας, μεταξύ άλλων, εκδίδει δελτίο αποστολής και για κάθε παράδοση αγαθών και αφετέρου ότι το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία όταν είναι άγνωστοι οι παραλήπτες ή οι ποσότητες που πρόκειται να  παραδοθούν.

6. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπτει ότι επίσης δεν παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. η δυνατότητα έκδοσης ενός συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής στο τέλος της ημέρας για περισσότερες παραδόσεις αγαθών την ίδια μέρα στον ίδιο αποθέτη και κατά συνέπεια για κάθε παράδοση αγαθών στις εγκαταστάσεις του αποθηκευτή (ράμπα του) θα πρέπει να εκδίδεται ιδιαίτερο δελτίο αποστολής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο