Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2008 ]

1056306/123/0015/2.7.2008 Κ.Ε.Κ. - Υποχρέωση τήρησης μητρώου μαθητών στα υποκαταστήματα

(Κ.Ε.Κ. - Υποχρέωση τήρησης μητρώου μαθητών στα υποκαταστήματα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1056306/123/0015/2.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Κ.Ε.Κ. - Υποχρέωση τήρησης μητρώου μαθητών στα υποκαταστήματα.Με την από 22.5.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), το οποίο λειτουργεί με τη μορφή της Α.Ε., υλοποιεί βραχύχρονα  προγράμματα κατάρτισης μέχρι και 3 μηνών σε διαφορετικό τόπο από την έδρα της, σε χώρους οι οποίοι είτε παραχωρούνται δωρεάν είτε μισθώνονται (εγκαταστάσεις άλλου  Κ.Ε.Κ., ξενοδοχείο, σχολεία, κ.λπ.) και ρωτάτε εάν οι συγκεκριμένοι χώροι θεωρούνται υποκαταστήματα και συνεπώς η Α.Ε. έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου μητρώου μαθητών. Επ' αυτών σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.Κατ' εξαίρεση δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώς οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που  λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
 
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και Κώδικα ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και ενδεικτικά αναφέρονται τα εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκουν το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα από την έκδοση ή τη λήψη τους κατά περίπτωση.

3. Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής κάθε φύσης επιχείρησης με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης τηρεί μητρώο μαθητών στην επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η
επαγγελματική δραστηριότητα (έδρα ή υποκατάστημα ή υποκατάστημα-πρόσκαιρη  εγκατάσταση). Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου σε άλλο χώρο εξαρτάται από το εάν ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα ή όχι.

4. Περαιτέρω στο 1063679/437/6.6.1999 έγγραφό μας αναφέρεται ότι η βραχύχρονη μερική μίσθωση χώρου από επιχείρηση σε ξενοδοχείο για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες χωρίς να έχει την αποκλειστική χρήση του χώρου, δεν συνιστά επαγγελματική εγκατάσταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. γι' αυτό τον χώρο (μητρώο μαθητών, κ.λπ.) Στην περίπτωση αυτή επίσης δεν υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης του μητρώου μαθητών της έδρας με τους εν λόγω μαθητές.

5. Με βάση τα όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι οι χώροι που το συγκεκριμένο Κ.Ε.Κ μισθώνει ή του παραχωρούνται δωρεάν χώροι και των οποίων έχει την αποκλειστική χρήση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα ημερών (π.χ. 3 μήνες) προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης, συνιστούν υποκαταστήματα, θεωρούνται όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ανωτέρω Κώδικα δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης σ αυτούς βιβλίων υποκαταστήματος. Στις πρόσκαιρες εγκαταστάσεις υφίσταται μόνο υποχρέωση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (μητρώο μαθητών).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο