Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2008 ]

1056572/107/0015/21.5.2008 Απόψεις σχετικά με τη λειτουργία δεύτερου γραφείου εταιρείας του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005

(Απόψεις σχετικά με τη λειτουργία δεύτερου γραφείου εταιρείας του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1056572/107/0015/21.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Απόψεις σχετικά με τη λειτουργία δεύτερου γραφείου εταιρείας του α.ν.  89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005.


Απαντώντας στο ΙΕ/οικ.20818/2721/9.5.2008 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την 32/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να έχετε τις απόψεις της υπηρεσίας μας σχετικά με τη λειτουργία δεύτερου γραφείου εταιρείας του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3427/2005 για τα θέματα που αφορούν αρμοδιότητα  της Δ/νσής μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού,  υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται κατ' εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η λειτουργία δεύτερου γραφείου αλλοδαπής εταιρείας που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τον α.ν.89/67 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3427/2005, εφόσον από αυτό διενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα (π.χ. εισπράξεις - πληρωμές, παροχή υπηρεσιών προς τα κεντρικά τους καταστήματα κ.λ.π.) θεωρείται υποκατάστημα για την εφαρμογή των  διατάξεων του Κ.Β.Σ. και αναλόγως πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο