Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2008 ]

1088791/587/0015/7.10.2008 Καταχώρηση δειγμάτων στο βιβλίο αποθήκης - Διενέργεια απογραφής

(Καταχώρηση δειγμάτων στο βιβλίο αποθήκης - Διενέργεια απογραφής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1088791/587/0015/7.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταχώρηση δειγμάτων στο βιβλίο αποθήκης - Διενέργεια απογραφής.Από σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας είναι βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής πάνελ πολυουρεθάνης και ότι τηρείτε υποχρεωτικά βιβλίο αποθήκης. Ακόμη από τις λοιπές διευκρινίσεις που μας παρείχατε προκύπτει ότι μαζί με την παραγωγή των πάνελς παράγονται και δείγματα τα οποία δεν έχουν εμπορική αξία καθώς είναι διαφορετικά με τα πωλούμενα (είναι σε μικρότερες διαστάσεις), καθώς και τα δείγματα αυτά αφορούν περίπου στο 0,03% της ετήσιας παραγωγής. Σε σχέση με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα θέτετε το ερώτημα, αν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης των παραπάνω δειγμάτων στο βιβλίο αποθήκης καθώς και υποχρέωση διενέργειας απογραφής γι' αυτά κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα ερωτήματα σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, η διάθεση δειγμάτων δωρεάν στους πελάτες, εφόσον είναι όμοια με τα πωλούμενα ή παραγόμενα είδη, πρέπει να παρακολουθούνται στις αντίστοιχες μερίδες του βιβλίου αποθήκης. Συνεπώς με δικαιολογητικό εγγραφής το δελτίο αποστολής, ενημερώνεται το βιβλίο αποθήκης κατ' είδος  και ποσότητα κατά την εξαγωγή, των αντίστοιχων μερίδων, της αξίας τιθεμένης, με λογιστικό  σημείωμα στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων με την αποτίμηση. Στην αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή τα δείγματα δεν είναι όμοια με τα πωλούμενα ή παραγόμενα είδη δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησής τους στο βιβλίο αποθήκης.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι τα υπόψη δείγματα που παράγει η εταιρεία σας τα οποία είναι διαφορετικά από τα πωλούμενα είδη (μικρότερες διαστάσεις) που παράγονται και δεν έχουν εμπορική αξία δεν προκύπτει υποχρέωση παρακολούθησής τους ως ξεχωριστά είδη στο βιβλίο αποθήκης και για το λογιστικό χειρισμό της διάθεσής τους μπορεί να συντάσσεται μη φορολογικό στοιχείο (λογιστικό σημείωμα) με το κόστος κατασκευής τους.

3. Τέλος όσον αφορά στο ερώτημά σας για υποχρέωση ή μη απογραφής των παραπάνω παραγόμενων δειγμάτων, σημειώνεται ότι επειδή τα δείγματα αυτά σε καμία  περίπτωση δεν αποτελούν αποθέματα της επιχείρησης δεν προκύπτει υποχρέωση απογραφής τους κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο