Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2008 ]

1060544/343/0015/4.6.2008 Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης επί απορρόφησης βιομηχανικής επιχείρησης από επιχείρηση εμπορίας των προϊόντων της απορροφούμενης

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης επί απορρόφησης βιομηχανικής επιχείρησης από επιχείρηση εμπορίας των προϊόντων της απορροφούμενης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1060544/343/0015/4.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης επί απορρόφησης  βιομηχανικής επιχείρησης από επιχείρηση εμπορίας των προϊόντων της απορροφούμενης.


Με την από 30/5/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας που εμπορεύεται εσώρουχα και συναφή είδη πρόκειται να απορροφήσει με τις διατάξεις του Ν.1297/1972 την ……, που είναι η αποκλειστική προμηθεύτριά της. Έτσι μετά την απορρόφηση τα εσώρουχα που εμπορεύεται θα είναι πλέον προϊόντα αφού αυτά είναι όμοια (σύνθεση υλικών, προδιαγραφές, περιγραφή, περιγραφή κωδικών, συσκευασία, τιμή πώλησης) με το απόθεμα των προϊόντων που θα περιέλθουν σ' αυτή με την απορρόφηση και αυτών που θα παράγει, με συνέπεια να είναι αδύνατος ο διαχωρισμός τους κατά την πώληση.

Ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν είναι δυνατόν τα εμπορεύματα της εταιρείας σας τα οποία είναι αδιάθετα κατά την ολοκλήρωση της απορρόφησης να θεωρηθούν στο βιβλίο  αποθήκης ως αρχικό απόθεμα των προϊόντων εσωρούχων που θα παράγονται πλέον μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης.

Συμπληρωματικά μας γνωρίζετε ότι υποβάλλατε σχετικό ερώτημα στο ΣΛΟΤ αναφορικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεμάτων των εν λόγω εμπορευμάτων στο λογαριασμό με ΚΑ 21 «Προϊόντα» και των πωλήσεων αυτών στο λογαριασμό με ΚΑ 71 «Πωλήσεις» και επ' αυτού εκδόθηκε η 188 ΑΠ θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου.

Επί του παραπάνω ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α') ορίζεται ότι «Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον, την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης  διαζευκτικά ή αθροιστικά».

2. Το ΣΛΟΤ με την παραπάνω αναφερόμενη γνωμοδότησή του η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας αποφάνθηκε για τα θέματα της αρμοδιότητάς του ότι ο  περιγραφόμενος χειρισμός (λογιστικός) είναι αποδεκτός.

3. Έπειτα από τα προαναφερόμενα λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι το βιβλίο αποθήκης είναι το αναλυτικό καθολικό των λογαριασμών της ομάδας 2 και 7 και για  την αντιμετώπιση της αντικειμενικής αδυναμίας τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή λόγω μη διαχωρισμού των εμπορευμάτων και προϊόντων, είναι δυνατόν τα υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης του κλάδου εμπορίας να μεταφερθούν (κλείσιμο των μερίδων) με την ολοκλήρωση της απορρόφησης ως αρχικό απόθεμα προϊόντων στις αντίστοιχες μερίδες που θα τηρηθούν για τα προϊόντα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει και ανάλογος λογιστικός χειρισμός των αντίστοιχων λογαριασμών που τηρούνται σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο