Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-04-2009 ]

1032849/158/30.4.2009 Έννοια είδους - Διάκριση λιανικής και χονδρικής πώλησης

(Έννοια είδους - Διάκριση λιανικής και χονδρικής πώλησης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1032849/158/30.4.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια είδους - Διάκριση λιανικής και χονδρικής πώλησης


Με την από 23-3-2009 αίτησή σας, μας γνωρίζετε τα εξής:

Εταιρία χονδρικού και λιανικού εμπορίου παιχνιδιών και συναφών ειδών, αγοράζει παιχνίδια διαφορετικού μεγέθους και αξίας και τα συσκευάζει σε σακούλες με την ονομασία ………. Παράλληλα, εμπορεύεται και το περιεχόμενο αυτών των σακουλών, ως εμπόρευμα. Οι σακούλες αυτές έχουν τρείς διαφορετικές τιμές πώλησης, ανάλογα με το κόστος του περιεχομένου τους. Ζητάτε να σας γνωρίσουμε κατά πόσο είναι σωστό οι αγορές αυτές να καταχωρούνται ως α' ύλες και η σακούλα με το περιεχόμενό της να είναι προϊόν και το χειρισμό στα τηρούμενα βιβλία στην περίπτωση που η α' ύλη πουληθεί και λιανικά, αφού η επιχείρηση έχει και υποκατάστημα λιανικής.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του 1ου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι: «Ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά».

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις η συσκευασία διαφόρων παιχνιδιών σε μία σακούλα με την ονομασία ……. και η διάθεση αυτής, είναι πράξη επεξεργασίας αφού από αυτή δημιουργείται νέο είδος αγαθού.

2. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματός του τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: α) Το είδος δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων,

β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις,

γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα  και λοιπές πράξεις,

δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες, ε) το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.

3. Σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα και όσα διευκρινίστηκαν με το 1095418/636/214-11-07 έγγραφο της Διεύθυνσής μας, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να μεταπωληθούν αυτούσια (εμπορεύματα), καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων (α' ύλες κλπ) πρέπει να καταχωρούνται σε διακεκριμένες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Περαιτέρω και εφόσον κατά την αγορά των αγαθών δεν είναι γνωστό ποια από αυτά θα μεταπωληθούν και ποια θα  χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, αυτά πρέπει να καταχωρούνται στο σύνολό τους είτε ως αγορές εμπορευμάτων είτε ως αγορές αγαθών (α', β' υλών και υλικών συσκευασίας) για παραγωγή προϊόντων, ανάλογα με τον κύριο προορισμό τους. Στη συνέχεια, όταν ορισμένα από τα αγαθά αυτά, τα οποία έστω ότι έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ως αγορές εμπορευμάτων, χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, τότε πρέπει να εκδίδεται άμεσα γι' αυτά λογιστικό σημείωμα, το οποίο θα καταχωρείται αφενός στη στήλη των αγαθών για παραγωγή προϊόντων και αφετέρου αφαιρετικά από τη στήλη των αγορών εμπορευμάτων.

Επιπλέον, η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με το εν λόγω λογιστικό σημείωμα πρέπει να γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο