Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2008 ]

1045285/281/0015/5.5.2008 Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων

(Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1045285/281/0015/5.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων


Με την από 15/4/2008 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η επιχείρησή σας που με βάση τις διατάξεις του ν.3463/2006 μετατράπηκε σε κοινωφελή επιχείρηση υποχρεούνται με βάση τις διατάξεις του ιδίου νόμου να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα.

Επί του ερωτήματος αυτού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 260 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ 8.6.2006) ορίζεται ότι «οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ' κατηγορίας κατά την ισχύουσα νομοθεσία». 2. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, είτε αυτές συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 254 του ν.3463/2006 είτε αυτές προέρχονται από τη μετατροπή των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του νόμου αυτού, τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούσε η μετατρεπόμενη επιχείρηση.

3. Έπειτα από τα ανωτέρω και η κοινωφελής επιχείρησή σας που προήλθε από τη μετατροπή δημοτικής επιχείρησης την 31/3/2008 θα πρέπει από την ημερομηνία αυτή και μετά να τηρήσει βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο