Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2006 ]

1067394/1603/A0012/8.12.2006 Φορολογική μεταχείριση δημοτικού φόρου

(Φορολογική μεταχείριση δημοτικού φόρου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος, Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1067394/1603/A0012/8.12.2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δημοτικού φόρου.


Σε απάντηση του από 19.7.06 ερωτήματός σας, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α. Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε., ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2539/1997, που αναφέρονται στην επιβολή του δημοτικού τέλους, ορίζεται ότι το δημοτικό τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν
που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.

3. Συνεπώς, εφόσον ο δημοτικός φόρος εισπράττεται από την επισιτιστική επιχείρηση και αποδίδεται στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου, δεν  αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Ε.

Β. Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 3 έως και 6 τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ως ακολούθως:

Κατηγορίες βιβλίων όρια ακαθάριστων εσόδων
Πρώτη μέχρι και 100.000 ευρώ
Δεύτερη μέχρι και 1.000.000 ευρώ
Τρίτη άνω των 1.000.000 ευρώ


2. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' (Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος) του παρόντος συνάγεται ότι εφόσον ο δημοτικός φόρος δεν θεωρείται ακαθάριστο έσοδο, δεν λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να κριθεί τι κατηγορία βιβλίων πρέπει να τηρήσει ο υπόχρεος επιτηδευματίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο