Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]

1063316/303/22.7.2009 Αναγόμωση και επισκευή φιαλών οξυγόνου

(Αναγόμωση και επισκευή φιαλών οξυγόνου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1063316/303/22.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αναγόμωση και επισκευή φιαλών οξυγόνου


Σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

3. Ακόμη με το 1005753/46/0015/21.3.2002 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι η αγορά κενών φιαλών και η αναγόμωση αυτών με οξυγόνο, που παραδίδεται στον πελάτη ως τελικό προϊόν θεωρείται πώληση νέου αγαθού κατόπιν επεξεργασίας (συσκευασία). Σημειώνεται ότι, αν η παράδοση των φιαλών καλύπτεται από εγγυοδοσία τότε συντελείται πώληση  αγαθού (εμπορία) του οξυγόνου.  Τέλος, η εκ των υστέρων, επιστροφή των κενών φιαλών από τους πελάτες όταν εξαντληθεί το περιεχόμενό τους, για αναγόμωση με οξυγόνο θεωρείται εμπορία (πώληση
οξυγόνου).

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναγόμωση με οξυγόνο, έστω και μερικώς, φιαλών πελατών σας θεωρείται εμπορία (πώληση οξυγόνου). Ακόμη, προκύπτει ότι, για τη επισκευή φιαλών οξυγόνου με τη χρήση υλικών (ανταλλακτικών) εξετάζεται η σχέση του
κόστους των υλικών προς τη συνολική αμοιβή. Αν η παραπάνω σχέση είναι μικρότερη του 1/3 η συνολική πράξη της επισκευής με ανταλλακτικά θεωρείται παροχή υπηρεσίας και αν η σχέση αυτή είναι μεγαλύτερη του 1/3 θεωρείται μικτή πράξη (παροχή υπηρεσίας η πράξη της επισκευής και πώληση αγαθών για τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο