Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2009 ]

1057594/281/19.6.2009 Διάκριση του είδους

(Διάκριση του είδους)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1057594/281/19.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Διάκριση του είδους.


Με την από 11.6.2009 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας η οποία ως κύρια δραστηριότητα έχει την παραγωγή εμφιαλωμένων οίνων και αποσταγμάτων τα οποία διαθέτει κυρίως χονδρικώς (κάβες κ.λπ.) με περιορισμένες λιανικές πωλήσεις σε επισκέπτες του οινοποιείου, πρόσφατα έκανε επέκταση δραστηριότητας με αντικείμενο την εκμετάλλευση εστιατορίου και συγκεκριμένα τη διοργάνωση κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις της και την παροχή γευμάτων στις εγκαταστάσεις των πελατών της. Επίσης στην αίτησή σας αναφέρετε ότι για την πρώτη δραστηριότητα η  εταιρεία τηρεί βάσει ακαθάριστων εσόδων βιβλίο αποθήκης ενώ για τη δεύτερη δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή. Τέλος, αναφέρετε ότι η τιμή διάθεσης των προϊόντων σας κυμαίνεται -πολλές φορές με απόκλιση άνω του 5%, ανάλογα το κανάλι διανομής (μέσω κάβας, οινοποιείο, εστιατόριο) και ρωτάτε σε σχέση με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και τον τρόπο τιμολόγησης των προϊόντων αυτών, εάν η αυτή η διάκριση της τιμής αποτελεί λόγω καθορισμού νέου είδους προϊόντος.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ προκειμένου για επιτηδευματία που πωλεί τα προϊόντα του εκτός της χώρας ή ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό κατοίκου άλλης χώρας κατά ποσοστό άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του κλάδου επεξεργασίας, τηρεί βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων και υποπροϊόντων. Στο βιβλίο αποθήκης καταχωρούνται, για κάθε αγαθό, οι αγορές και πωλήσεις κατ' είδος, ποσότητα και αξία.

2. Επιπλέον με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. μεταξύ άλλων ορίζεται ότι στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου.

3. Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευκτικά ή αθροιστικά.

4. Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι , δεν δημιουργείται άλλο είδος αγαθού, από τη διαφοροποίηση στη τιμή αγοράς ή πώλησης του αυτού είδους. Συνεπώς, κρασί με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και της αυτής ποιότητας (π.χ. Αμέθυστος λευκός 2008 750ml),
χαρακτηρίζεται ως ένα είδος, ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες αποκλίσεις, μεταξύ της τιμής αγοράς ή πώλησης αυτού (εγγ.1024488/308/12.5.2003) και επομένως για τις πωλήσεις που διενεργούνται μέσω οποιουδήποτε καναλιού διανομής των προϊόντων σας θα ενημερώνονται οι μερίδες του που τηρούνται στο βιβλίο αποθήκης κατ' είδος ποσότητα κι αξία κατά την εξαγωγή σύμφωνα με το κάθε φορά εκδιδόμενο στοιχείο του Κ.Β.Σ (Δ.Α. Δ.Α Τ.Π, Α.Λ.Π.,κ.λπ.) χωρίς να επηρεάζει η διαφοροποίηση της τιμής πώλησης που αναφέρεται στο κάθε εκδιδόμενο στοιχείο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο