Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2009 ]

1051588/250/15.6.2009 Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών

(Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1051588/250/15.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα  εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθώνΑπαντώντας στην από 22.5.2009 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά. Ειδικά, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοματολογία-περιγραφή του είδους λαμβάνεται, όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, όπως υπέρβαση ορίων ακαθάριστων εσόδων αναλόγως του αντικειμένου εργασιών (εμπορία, επεξεργασία κ.λπ.).

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης αναγράφει στις εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε.

4. Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και εφόσον συντρέχουν οι ως άνωθεν προϋποθέσεις, το σφάγιο ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης θεωρείται διαφορετικό είδος και οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου αποθήκης πρέπει να τηρούν χωριστές μερίδες (καρτέλες) κατ' είδος αγαθού, π.χ. είδος Α' «χοιρινό κρέας εγχώριο», είδος Β' «χοιρινό κρέας χώρα Α'», καθώς επίσης να αναγράφουν το είδος του αγαθού που πωλείται κατά τον ίδιο τρόπο στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδουν.

5. Ακόμη, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ. το είδος των αγαθών κατά τα ανωτέρω αναγράφεται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο των Δελτίων Αποστολής και των τιμολογίων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ο εκδότης τους ή από το γεγονός ότι τυχόν απαλλάσσεται από την τήρηση αυτών, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από την τήρηση ή μη βιβλίου αποθήκης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο