Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2009 ]

1035553/171/16.4.2009 Συναρμολόγηση αγαθών. Έννοια επεξεργασίας

(Συναρμολόγηση αγαθών. Έννοια επεξεργασίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1035553/171/16.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συναρμολόγηση αγαθών. Έννοια επεξεργασίας


Με την από 1.4.2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι συναρμολογείται διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά (διακόπτες, ασφάλειες, λυχνίες κα) προσαρμόζοντάς τα σε μεταλλικά κουτιά προκειμένου να δημιουργήσετε ηλεκτρικούς πίνακες, ρωτάτε δε να σας γνωρίσουμε εάν στα εκδιδόμενα παραστατικά οι ηλεκτρικοί πίνακες θα αναγράφονται ως πωλούμενα αγαθά με τις σχετικές διαστάσεις και ισχύ αυτών ή θα τιμολογούνται αναλυτικά τα επιμέρους αγαθά που συνθέτους τους πίνακες.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία. Επίσης με τις διατάξεις της υποπερ. δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι συνιστά παροχή υπηρεσίας και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

2. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι οι ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις της επιχείρησης σας, δηλαδή η αγορά ηλεκτρολογικών υλικών (διακόπτες, λυχνίες, ασφάλειες κα) και η προσαρμογή αυτών σε μεταλλικά κουτιά, παράγοντας ηλεκτρικούς πίνακες, θεωρούνται επεξεργασία και κατά συνέπεια επειδή παράγεται νέο είδος αγαθού, τιμολογείται με τη σχετική περιγραφή του είδους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (πχ ηλεκτρικός πίνακας διαστάσεων … κλπ).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο