Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2009 ]

1019460/79/17.3.2009 Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου

(Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1019460/79/17.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου


Με την από 16/2/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας έχει ως αντικείμενο εργασιών τη βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων (πχ σε παιδότοπους) και τη φωτογράφηση προσώπων ή αντικειμένων, των οποίων τη φωτογραφία απεικονίζετε σε επιφάνειες όπως επί παραδείγματι σε αλουμίνιο, μέταλλο ή τις επικολλάτε σε μπρελόκ και ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν οι δραστηριότητές σας αυτές συνιστούν πώληση ή παροχή υπηρεσιών.

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) μεταξύ άλλων ορίζετε ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και Κώδικα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

3. Κατά την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων έχει γίνει δεκτό από Διοίκηση (εγγρ. 1022651/183/0015/2.3.1995) ότι οι φωτογραφήσεις καθώς και οι λήψεις βίντεο (σε γάμους, βαπτίσεις κτλ) δεδομένου ότι από όλες αυτές παράγεται νέο αγαθό (φωτογραφία, βίντεο, κασέτα) συνιστούν παραγωγή αγαθού κατόπιν παραγγελίας του πελάτη ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο νέο προϊόν των υλικών που χρησιμοποιούνται. Συνεπώς εφόσον η εταιρεία σας προβαίνει σε βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων (πχ σε παιδότοπους) καθώς και σε φωτογραφήσεις προσώπων ή αντικειμένων τα οποία απεικονίζονται στη συνέχεια σε επιφάνειες αλουμινίου, μετάλλου ή και επικολλούνται σε μπρελόκ, οι εν λόγω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως πώληση αγαθών.

4. Το παρόν κοινοποιείται στις Δ/νσεις Μητρώου και Φορολογίας Εισοδήματος με συνημμένο φωτοαντίγραφο της σχετικής αίτησης, για τις τυχόν δικές τους ενέργειες για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο