Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2008 ]

111510/646/0015/10.12.2008 Χαρακτηρισμός δραστηριότητας. Έκδοση στοιχείων

(Χαρακτηρισμός δραστηριότητας. Έκδοση στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 111510/646/0015/10.12.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός δραστηριότητας. Έκδοση στοιχείων.Με την από 6/11/2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας μέσω ιστοσελίδας θα παραλαμβάνει από ιδιώτες φωτογραφίες για εκτύπωση, τις οποίες θα αποστέλλει σε τρίτη εξειδικευμένη εκτυπωτική εταιρεία προκειμένου να εκτυπωθούν και η οποία στη συνέχεια θα αποστέλλει την εκτυπωμένη φωτογραφία μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα στον ιδιώτη πελάτη σας. Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος του παραστατικού που θα εκδοθεί από την εκτυπωτική εταιρεία προς εσάς καθώς και από εσάς προς τους ιδιώτες πελάτες σας.
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως
κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και Κώδικα, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως χονδρική πώληση θεωρείται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε άλλο επιτηδευματία, ενώ σύμφωνα με την περίπτωση γ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εκτύπωση φωτογραφιών σε εργαστήρια τρίτων για φωτογραφίες ιδιωτών (ή και επιτηδευματιών) που παραλαμβάνεται μέσω διαδικτύου, δεδομένου ότι παράγεται νέο αγαθό (φωτογραφία), συνιστούν παραγωγή αγαθού κατόπιν παραγγελίας του πελάτη ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο νέο προϊόν των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, και συνεπώς η συναλλαγή της επιχείρησή σας με την εκτυπωτική εταιρεία συνιστά χονδρική πώληση αγαθών εφόσον πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ επιτηδευματιών και αντίστοιχα λιανική πώληση αγαθών εφόσον πρόκειται για συναλλαγή με ιδιώτες και τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είναι αυτά της πώλησης αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο