Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2008 ]

1104896/581/0015/7.11.2008 Απαλλαγή των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μέχρι επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων

(Απαλλαγή των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μέχρι επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1104896/581/0015/7.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μέχρι επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.


Σε απάντηση του με αριθμ.1708/16-10-2008 εγγράφου σας, σχετικά με την υποχρέωση ή μη των αναφερομένων στο θέμα επιχειρήσεων να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν ως προκαταβολή για την ενοικίαση των δωματίων, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή παρακρατηθεί χωρίς να παρασχεθεί η υπηρεσία ενοικίασης των δωματίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 6 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.2753/1999 και ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1043/10.2.2000, οι εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων μέχρι και επτά (7) απαλλάσσονται από την τήρηση όλων των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., εφόσον υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολών - μετάταξης μέσα στη νόμιμη προθεσμία, προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό αυτό καθεστώς. Σημειώνεται, ότι οι εντασσόμενοι στο καθεστώς των «απαλλασσομένων» με τις υπόψη διατάξεις, οι οποίες, καθόσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του Κ.Β.Σ., καθιερώνουν ειδική ολική απαλλαγή, για την εκμετάλλευση των δωματίων, δεν εκδίδουν στοιχεία, όχι μόνο για τις λιανικές τους συναλλαγές, αλλά και για τις χονδρικές και φυσικά δεν τηρούν βιβλία (εσόδων - εξόδων και κίνησης πελατών «πόρτας».
2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει, μεταξύ των άλλων, αποζημιώσεις και ανόργανα έσοδα.
3. Ενόψει των προαναφερομένων, για τις εντασσόμενες επιχειρήσεις στο καθεστώς των «απαλλασσομένων», δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, παροχής υπηρεσιών για τη δραστηριότητα αυτή, είτε οι υπηρεσίες παρέχονται σε επιτηδευματίες είτε σε ιδιώτες. Δεδομένης λοιπόν της ως άνω καθολικής απαλλαγής τους από την έκδοση φορολογικών στοιχείων, δεν υποχρεούνται ούτε στην έκδοση του προαναφερομένου τιμολογίου της παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., σε περίπτωση που η παρακράτηση της προκαταβολής που ενδεχομένως εισπράττουν έναντι της μελλοντικής προσφοράς των υπηρεσιών τους (οι οποίες τελικά δεν παρασχέθηκαν) εκληφθεί ως «αποζημίωση» για αθέτηση συμφωνίας. Τέλος σημειώνεται ότι, όπως έχει διευκρινισθεί με την πιο πάνω αναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ.1043/10.2.2000, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες, μπορούν, εάν ζητείται αποδεικτικό της συναλλαγής, να εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες είναι μη φορολογικά παραστατικά (στοχεύουν στην απόδειξη της έννομης σχέσης μεταξύ συμβαλλομένων ή εκδίδονται για ταμειακούς λόγους κ.λπ. και όχι για την εμφάνιση των συναλλαγών για φορολογικούς λόγους) και κατά συνέπεια, η άρνηση έκδοσής τους ή μη έκδοσή τους, δεν επισύρει φορολογικές κυρώσεις και εν προκειμένω πρόστιμα του Κ.Β.Σ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο