Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2008 ]

1090089/495/0015/17.9.2008 Σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο εργασιών την παροχή οδικής βοήθειας

(Σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο εργασιών την παροχή οδικής βοήθειας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1090089/495/0015/17.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο εργασιών την παροχή οδικής βοήθειας


Απαντώντας στην από 2/9/2008 αίτησή σας με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η κοινοπραξία με αντικείμενο εργασιών την παροχή οδικής βοήθειας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α'/18-3-2008) θεωρείται επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και πρέπει να προβεί σε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) μεταξύ άλλων, ορίζεται, ότι η κοινοπραξία επιτηδευματιών θεωρείται επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, εφόσον έχει ορισμένη επαγγελματική διεύθυνση, αποβλέπει στην ενέργεια συγκεκριμένης πράξης, αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την έναρξη των εργασιών της, και τα μέλη της είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που το καθένα ασκεί δική του επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή είναι ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας.
2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3052/2002 και ισχύουν από 1.1.2003, ορίζεται ότι για όσες κοινοπραξίες προβλέπονται από άλλες διατάξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Έτσι, οι κοινοπραξίες που προβλέπονται από διατάξεις άλλων νόμων, ανεξάρτητα εάν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (μέλη, σκοπός κ.λ.π.), θεωρούνται κοινοπραξίες του Κώδικα αυτού και εφαρμόζονται οι διατάξεις της εγκυκλίου 1099747/840/0015/ΠΟΛ.1271/12.2.2002.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α'/18-3-2008) όπως ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 1.6 της Α 7/17375/1518/9.6.2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβλέπεται η σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο εργασιών την παροχή οδικής βοήθειας.
4. Ενόψει των ανωτέρω η κοινοπραξία με αντικείμενο εργασιών την παροχή οδικής βοήθειας, λόγω του ότι η σύστασή της προβλέπεται με διάταξη νόμου (παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3651/2008), χαρακτηρίζεται ως κοινοπραξία για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το εάν καλύπτονται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (μέλη, σκοπός κ.λπ.), και ως εκ τούτου θεωρείται επιτηδευματίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο