Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2008 ]

1008454/53/0015/23.1.2008 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή

(Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1008454/53/0015/23.1.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή .


Απαντώντας στην από 21.11.2007 ηλεκτρονική επιστολή σας που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τη Δ/νση Μητρώου με το 1120906/2769/ΔΜ Β'/331 έγγραφό της, σχετικά με τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2. Επίσης, με την εγκύκλιο Α 9934/197/ΠΟΛ.176/23.6.1977 που εξακολουθεί να ισχύει, έχει γίνει δεκτό οι πράκτορες, παραγωγοί ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες να μην εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασμό τους ασφαλιστήριων συμβολαίων ή πρόσθετων πράξεων , αλλά να εκδίδονται από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις για τις εν λόγω προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που τους παρασχέθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 13 του ν.2170/1993, «ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών , με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών.». Εξάλλου από το άρθρο 1 του ν.1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 του ν.2170/1993, προκύπτει ότι οι παραγωγοί ασφαλειών έχουν αντικατασταθεί από τους ασφαλιστικούς συμβούλους.
4. Συνεπώς, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει τους παραγωγούς ασφαλίσεων σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο και οι οποίοι διενεργούν πράξεις που σαφώς εμπίπτουν στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως των ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλειών κατά τα ανωτέρω (παρ.2 και 3 του παρόντος) και λαμβάνουν προμήθεια από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους προσφέρουν , χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες.
5. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η δραστηριότητά σας εμπίπτει στην έννοια του ασφαλιστικού συμβούλου και κατά συνέπεια θεωρήστε επιτηδευματίας με την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων κι έκδοσης στοιχείων του Κώδικα αυτού κατά περίπτωση ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων με την επιφύλαξη των οριζόμενων με την εγκύκλιο Α 9934/197/ΠΟΛ.176/23.6.1977 στην οποία προβλέπεται η έκδοση εκκαθάρισης από την ασφαλιστική εταιρεία.
6. Η Δ/νση Μητρώου , στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
(Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2009 απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο