Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2009 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.68/20.10.2009 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 62 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του αρ.4 του Ν. 3385/2005 και του αρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν. 825/1978 στην περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης

(Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 62 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του αρ.4 του Ν. 3385/2005 και του αρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν. 825/1978 στην περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 20 /10/2009
Αριθ. Πρωτ. Σ51/ 30


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.68


ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 62 του Ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του αρ.4 του Ν. 3385/2005 και του αρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του Ν. 825/1978 στην περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης.»


Με τις διατάξεις του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ 241 Α/ 26-11-08) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», καθιερώθηκε η οργάνωση της ελεύθερης συμβίωσης δύο ετερόφυλων προσώπων μεταξύ τους με συμφωνία η οποία περικλείεται σε συγκεκριμένο συμβατικό τύπο (συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου, καθώς και τη χορήγηση προσαύξησης συζύγου διευκρίνισε τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του Ν. 3719/2008 οι οποίες αναφέρονται στο σύμφωνο συμβίωσης, βασίζονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων θέτοντας το νομικό πλαίσιο του συμφώνου και δίνοντας τη δυνατότητα στα μέρη να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις τόσο κατά τη διάρκεια της συμβίωσης όσο και μετά τη λύση της.

Ο νομοθέτης καθιερώνει κανόνες αναγκαστικού δικαίου μόνο όσον αφορά την προστασία των τέκνων που τυχόν θα προκύψουν από την ελεύθερη συμβίωση, καθώς και του συντρόφου στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο όσον αφορά το κληρονομικό δικαίωμα.

Κατά συνέπεια εφόσον ο Ν. 3719/2008 , αφενός δεν καθιερώνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους συμβιoύντες βάσει του συμφώνου αυτού και αφετέρου το σύμφωνο δεν έχει σε καμμία περίπτωση το θεσμικό χαρακτήρα του γάμου, δεν είναι δυνατόν να δικαιωθούν τα συμβαλλόμενα μέρη συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Κατόπιν τούτων, αιτήσεις συνταξιούχων οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης βάσει του Ν. 3719/2008 και ζητούν τη χορήγηση προσαύξησης οικογενειακών βαρών για σύντροφο ή σύνταξη λόγω θανάτου , θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο