Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.98/7.10.2009 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του Π.Δ. 258/2005

(Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του Π.Δ. 258/2005)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ,   7/10/2009                    
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ5/52/97634


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός                                         
Ασφάλισης
Ελευθέρων                                    
Επαγγελματιών
    
Ο.Α.Ε.Ε.                                                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 - 10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ.: Μ. ΜΥΤΑΚΗ-ΜΠΟΥΡΛΗ        
ΤΗΛ.: 210 - 5285580                                   
FAX: 210 - 5229840                                     
   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 98


ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του Π.Δ. 258/2005»
    

   
Στο άρθρ. 18 παρ. 4 του Π.Δ. 258/2005, αναφέρεται ότι:
   
"Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στα καταργούμενα Ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και δεν επιστρέφονται ασφαλιστικές εισφορές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής και δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο".
   
Διευκρινίζουμε ότι με τη διάταξη αυτή, ο Νομοθέτης έδωσε λύση για τα προβλήματα, που θα δημιουργούνταν με την ενοποίηση των Ταμείων κατά τη μεταβατική περίοδο, διότι στα καταργηθέντα Ταμεία δεν εφαρμόζονταν η ίδια πρακτική για τη νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
   
Για το λόγο αυτό η διάταξη αναφέρεται αποκλειστικά στη νομιμοποίηση εισφορών, που κατά την ενοποίηση των Ταμείων, είχαν ήδη καταβληθεί, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα να καταβληθούν εκ των υστέρων εισφορές, που αφορούν τα μέχρι τον 12/06 χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις, που υπάρχουν κενά (απλήρωτα) διαστήματα.
   
Στις περιπτώσεις ύπαρξης κενών πληρωμής, η πράξη διαγραφής θα αναφέρεται και στα κενά διαστήματα, όπως στο παράδειγμα, που ακολουθεί.
   
Παράδειγμα
   
Ασφαλισμένος φέρεται εγγεγραμμένος σε καταργηθέν Ταμείο από 1/1/95.
   
Το επάγγελμα, με το οποίο ασφαλίστηκε, διεκόπη τον 2/03 χωρίς να έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα αίτηση του ασφαλισμένου για διαγραφή από την ασφάλιση.    
   
Κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές από 1/95-12/03, από 3/04-6/04 και από 1/06-4/07.
   
Στην περίπτωση αυτή, η πράξη διαγραφής θα πρέπει να ορίζεται ως εξής:
   
Διαγράφεται από 1/1/04 έως 2/04, από 7/04 έως 12/05 και οριστικά διαγράφεται από 1/1/07.
   
Οι πράξεις διαγραφής, ακόμη και αν περιλαμβάνουν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του Π.Δ. 258/2005, θα πρέπει να διενεργούνται κανονικά από τα Περιφερειακά Τμήματα και σε καμία περίπτωση δεν θα διαβιβάζονται για διενέργεια με το σκεπτικό της αναγνώρισης χρόνου.
   
Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι οι διατάξεις του ΠΔ 258/2005 έχουν εφαρμογή σε όλους τους ασφαλισμένους “νέους” και “παλαιούς” εκτός των περιπτώσεων, που υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους “νέους”.
   
Κατά συνέπεια, το άρθρ. 18, παρ. 4, που αναλύουμε σήμερα, θα εφαρμόζεται και για τις δύο κατηγορίες ασφαλισμένων.
   

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
                                      Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                                             
                                                                                          

Ακριβές Αντίγραφο
                                                                      
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο