Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.97/8.10.2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ,  08  / 10 / 2009
Αριθ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/17/97237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
Οργανισμός     
Ασφάλισης                  
Ελευθέρων                      
Επαγγελματιών              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ              
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5                                        
ΠΛΗΡ.: Ε .ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ: 210-5274386                                              
FAX: 210-5220504                                                     
                                                   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 97


ΘΕΜΑ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΣΧΕΤ.: 1) ΑΡΘΡ. 14, 15 ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Φ/80000/7228/308/06 ΥΠ. ΑΠΟΦ. 2) ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Φ/10035/17289/934/09 ΥΠ. ΑΠΟΦ.


Με το αρθρ. 1 της αρ. Φ/10035/17289/934/09 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο αρ. 1998/15-09-2009 ΦΕΚ, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας (ΚΑΛ) του ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (παρ. 1) , κατά την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης Γήρατος – Αναπηρίας, η αίτηση υποβάλλεται κατά τα γνωστά στο Περιφερειακό Τμήμα του τόπου δραστηριότητας του ασφαλισμένου.

Το Περιφερειακό Τμήμα που παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά και ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τυχόν ελλείποντα.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που προκύψει έλλειψη άλλων δικαιολογητικών, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται από το Περιφερειακό Τμήμα εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής για τα ελλείποντα δικαιολογητικά και για την τρίμηνη προθεσμία υποβολής τους.

Μόλις καταστεί πλήρης δικαιολογητικών ο φάκελος, ο υπάλληλος του Περιφερειακού Τμήματος εκδίδει το πιστοποιητικό προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και το διαβιβάζει, μαζί με το φάκελο,   στο Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.     

Σύμφωνα με την παρ. 2 της νέας διάταξης, το Τμήμα Συντάξεων καθίσταται πλέον αρμόδιο:
- Να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
- Να ελέγξει τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών και να βεβαιώσει τυχόν οφειλή και πρόσθετα τέλη.
- Να προβεί στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις του ΚΑΛ, είναι σαφές ότι το πιστοποιητικό προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης που εκδίδεται από το Περιφερειακό Τμήμα, δεν υπόκειται σε νέο έλεγχο και αποτελεί ισχυρό, δεδομένο στοιχείο στο οποίο στηρίζονται τα Τμήματα Συντάξεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων για την απονομή των  συντάξεων.

Ως εκ τούτου, η τελευταία παράγραφος της εγκυκλίου 6/08 δεν ισχύει.

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, με τον προηγούμενο Κανονισμό, θα εξακολουθήσουν να ελέγχονται από τα Τμήματα Συντάξεων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                                                                                


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                     
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι.  ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο