Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2009 ]

ΠΟΛ.1134/1.10.2009 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής

(Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009
Αριθ.Πρωτ:1093992/11230/Β0012

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
2.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΓΠΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ.30)
ΤΜΗΜΑΤΑ:Α',Β'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Γαλλή
Τηλέφωνο: 210-3375311,312
ΦΑΞ: 210-3375001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΠΟΛ 1134


ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α' 151).

β. Τις διατάξεις της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β' 40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

γ. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε


1. Ορίζουμε, ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Ε.Ε.Π.Α., το οποίο επισυνάπτουμε ως παράρτημα της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που με μία δήλωση αποδίδεται η εισφορά για περισσότερα πλοία, θεωρημένο αντίγραφο αυτής τηρείται στο κάθε συγκεκριμένο πλοίο.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο