Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-2009 ]

ΠΟΛ.1121/16.9.2009 Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 και υποβολή των αντιτύπων αυτών

(Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 και υποβολή των αντιτύπων αυτών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009                                       
Αρ. Πρωτ: 1088415/ 424/0015


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)     
ΤΜΗΜΑ: Β΄                          

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                           
Ταχ. Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ                      
Πληροφορίες:  Σ. Παππά
Τηλέφωνο: 210 3610065   
   
                                                                      
ΠΟΛ 1121

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 και υποβολή των αντιτύπων αυτών.


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 θεσπίστηκε υποχρέωση για τους επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης να υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις με τα δεδομένα των συναλλαγών του εν λόγω αγαθού μέσω διαδικτύου (πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας Υπουργική Απόφασης και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1072/8.4.2009.

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι από την επόμενη περίοδο πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που ξεκινάει στις 15.10.2009, θα καταχωρούνται στις εν λόγω καταστάσεις και οι διακινήσεις ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία που έχει λάβει αντίστοιχα μητρώα ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ανά εγκατάσταση.

Αντίτυπα δε των σχετικών δελτίων αποστολής που θα εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εν λόγω εγκαταστάσεων θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1034/14.2.2008.

Οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση αντίθετη με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παύει να ισχύει.
Ακριβές Αντίγραφο              
Η Προϊστάμενη της Δ/νσης             
   
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο