Σχόλια

Η απόφαση αυτή έχει καταργηθεί με την ΠΟΛ.1157/23.12.2009 Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-2009 ]

ΠΟΛ.1124/15.9.2009 Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

(Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα,15/9/2009                              
Αρ.Πρωτ.: 1088566/ 7245/1101/Α0014
 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  Α΄
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ:106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:210 3647202-5
E-mail:[email protected]


ΠΟΛ.1124

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις παρακάτω διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000   (ΦΕΚ 248  Α).

α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34

β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28

γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35

ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

2. Την ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004(ΦΕΚ 1164 Β΄/30-7-2004)

3.Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.

4.Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993 όπως ισχύει.

5.Την 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009(ΦΕΚ Β΄40/16-1-2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 

                                                  
Αποφασίζουμε

1. Το οριζόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 όριο επιστρεφόμενου πιστωτικού υπολοίπου, καταργείται, για τις επιχειρήσεις που ως αντικείμενο εργασιών έχουν και την διενέργεια πράξεων των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του κώδικα ΦΠΑ (κυρ.ν.2859/2000).

2.Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία της Α.Υ.Ο.Ο. 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    
Ακριβές αντίγραφο                        
Η προϊσταμένη της γραμματείας                           
A.A. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ


Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντ. Μπέζας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο