Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.84/31.8.2009 Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας

(Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 31/08/09                                                                                    
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/17/84558


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.&ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(O.A.E.E.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                 
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                                            
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                          
ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                                                   
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                                            
FAX: 210 5285599                                                             
                                        
                      
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 84                                                                                                                                                                                                                                     
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας».
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 69/09 εγκύκλιος.

            
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/16987/1671/23-7-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1555/29-7-09 τεύχος ΒΆ) η μηνιαία ατομική εισφορά του κλάδου υγείας για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (Ν. 2084/92) ορίζεται σε  90 (ενενήντα) ευρώ από 1-7-2009.  

Ύστερα από τα ανωτέρω η εισφορά του κλάδου ασθενείας για τις ασφαλιστικές κατηγορίες Π01 έως Π14 διαμορφώνεται σε 90 (ενενήντα) ευρώ και για τις ασφαλιστικές κατηγορίες Π51 έως Π64 σε 126 (εκατόν είκοσι έξι) ευρώ.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω ασφαλισμένων από 1-7-2009 διαμορφώνεται ως εξής:


  ΠΙΝΑΚΕΣ      
         
  1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
  ΚΛΑΔΟΥ
  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  Π01 152,41 90 242,41
  Π02 186,14 90 276,14
  Π03 222,2 90 312,2
  Π04 242,58 90 332,58
  Π05 279,81 90 369,81
  Π06 315,59 90 405,59
  Π07 337,46 90 427,46
  Π08 364,9 90 454,9
  Π09 389,55 90 479,55
  Π10 414,22 90 504,22
  Π11 438,87 90 528,87
  Π12 463,52 90 553,52
  Π13 488,19 90 578,19
  Π14 512,85 90 602,85
  2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 
  (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 40%) 
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
  Π51 213,37 126 339,37
  Π52 260,6 126 386,6
  Π53 311,09 126 437,09
  Π54 339,62 126 465,62
  Π55 391,74 126 517,74
  Π56 441,82 126 567,82
  Π57 472,44 126 598,44
  Π58 510,85 126 636,85
  Π59 545,37 126 671,37
  Π60 579,9 126 705,9
  Π61 614,42 126 740,42
  Π62 648,93 126 774,93
  Π63 683,47 126 809,47
  Π64 717,99 126 843,99Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην εγκύκλιο 69/2009.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας. 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


                                     
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο