Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.83/1.9.2009 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης

(Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ,  1/09/2009
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ14/26/84561                                                                                                                             


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(Ο.Α.Ε.Ε.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                     
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                          
ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                        
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                                            
FAX: 210 5285599                                                       


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83


ΘΕΜΑ: «Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών με Γραμμάτιο Είσπραξης».
ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. 56/2007 εγκύκλιος.
2. Το αριθμ. ΔΙΕΣ/Φ17/2/36066/3-5-2007 έγγραφό μας.
3. Τα αριθμ. 2134/16-3-2007 και 2458/28-3-2007 έγγραφα της ΗΔΙΚ.Α Α.Ε.
4. Το αριθμ. ΔΙΕΣ/Φ17/7/122515/26-11-2008 έγγραφό μας.


Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο και τα έγγραφά μας σας είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών - έλεγχο - καταχώρηση αυτών κ.λπ.

Με την παρούσα εγκύκλιο συμπληρώνονται οι παραπάνω οδηγίες ως εξής:

1. Ο Προϊστάμενος του Περ/κου Τμήματος υποχρεούται σε καθημερινό έλεγχο όλων των διαχειριστών και την υπογραφή του σχετικού παραστατικού κατάθεσης των χρημάτων στην Ε.Τ.Ε. μετά την επιστροφή του Ταμία από την Τράπεζα.

2. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει κατάθεση των χρημάτων στην Ε.Τ.Ε. για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. βλάβη μηχανογραφικού συστήματος Ε.Τ.Ε., απεργία κ.λπ.) να βεβαιώνονται εγγράφως προς το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της Δ/νσης οι λόγοι από τον Προϊστάμενο του Περ/κου Τμήματος και να γίνεται προσπάθεια αναζήτησης πλησιέστερου υποκαταστήματος Ε.Τ.Ε. για την κατάθεση. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε θα γίνεται η κατάθεση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα ανωτέρω πρέπει να τύχουν άμεσης εφαρμογής με την λήψη της παρούσης, καθώς και να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


                                                                                             
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο