Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-09-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.82/1.9.2009 Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές

(Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ  1/09/2009                                                                                                       
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ32/6/84563


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(Ο.Α.Ε.Ε.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                     
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ                                                
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                                            
ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ                                           
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978                                                                      
FAX: 210 5285599                                                     


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82   
                                       

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση ασφαλισμένων για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές».

Ύστερα από ελέγχους που πραγματοποίησε η Δ/νση Επιθεώρησης στα Περ/κα Τμήματα διαπιστώθηκε ότι κατά την υποβολή των αιτημάτων διαγραφής ασφαλισμένων δεν γίνεται ενημέρωση αυτών ως προς το συνολικό ύψος των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Για τον λόγο αυτό στο εξής και ανεξάρτητα από τις οδηγίες των αναγκαστικών μέτρων όταν ασφαλισμένος καταθέτει αίτημα διαγραφής και υπάρχει οφειλή ανεξαρτήτως ποσού θα παραλαμβάνει  ενυπόγραφα ενημερωτική χειρόγραφη επιστολή (ως το συνημμένο υπόδειγμα).

Η επιστολή θα εκδίδεται σε δύο αντίγραφα και θα πρωτοκολλείται. Ένα αντίγραφο θα παραλαμβάνει ο ίδιος και ένα θα τοποθετείται στον ατομικό του φάκελο.

Στην περίπτωση που το αίτημα κατατίθεται από άλλο πρόσωπο το οποίο θα έχει εξουσιοδότηση θα παραλαμβάνεται από αυτό και θα υπογράφει στη συγκεκριμένη θέση του εντύπου και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική διότι μεταξύ των άλλων διακόπτει την παραγραφή και θα ελέγχονται όλα τα αιτήματα διαγραφής στο εξής από την Δ/νση Επιθεώρησης για το κατά πόσο εφαρμόζεται. Παρακαλούμε όπως τα ανωτέρω εφαρμοσθούν άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει συμπληρωματική οδηγία για το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της μονάδας σας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

                                     
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο