Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2009 ]

Αρ.Πρ. 12410/8.9.2009. ΤΑΝΠΥ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2009.

(ΤΑΝΠΥ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2009.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Πειραιάς, 8-9-2009
Αρ. Πρωτ.: 12410

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
* O.A.E.E. *                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ          

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΜΗΤΡΩΟΥ                                                           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ακτή Μιαούλη 17-19
                         185 35   ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΤΗΛ.: 210/ 4170271-4
FAX:  210/4171095

Πειραιάς, 8-9-2009
Αρ. Πρωτ.: 12410

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2009.


1) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Οι ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης για το 2009 παραμένουν οι ίδιες, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008, τόσο για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εφεξής (πρωτοείσακτοι στην Κοινωνική ασφάλιση).

2) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Οι ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Υγείας  για το έτος 2009, για μεν τους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 Ν.2084/92) παραμένουν οι ίδιες με αυτές που ίσχυαν την 31-12-2008 (δηλ. 7,65% Χ ασφαλιστική κατηγορία Χ 12 μήνες).

 Για δε τους ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993) για  τους οποίους ίσχυε η τιμή 75 € (75 € Χ 12 μήνες) σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΕΣ/Φ39/9/75424/31-7-2009 εγκύκλιο αρ. 76 του Ο.Α.Ε.Ε., μετά τη νεώτερη με αριθ. πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ7/17/84558/31-8-2009 εγκύκλιο αριθ. 84 του Ο.Α.Ε.Ε. διαμορφώνονται σε 90 € (ενενήντα) από 1-7-2009.
               
            Η Προϊσταμένη Περ.Δ/νσης
                  Χ.Σαββιδάκη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο