Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2008 ]

1058232/1144/Α0012/11.2.2008 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

(Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1058232/1144/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3296/2004:

«Στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου υπάγονται:

Δηλώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με τηρηθέντα βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που αφορούν διαχειριστικές περιόδους με ύψος ακαθάριστων εσόδων βάσει των βιβλίων και στοιχείων κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

αα. ……………………………………….
ββ. Επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

2.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας κι όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι ομόρρυθμη εταιρεία που εκμεταλλεύεται γυμναστήριο, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 στις 24.1.2006. Επίσης για το χρονικό διάστημα 1.1. - 24.1.2006 η εν λόγω εταιρεία πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα ύψους 13.488,74 ευρώ και υπέβαλε στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος περαιώνοντας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

3.    Από τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι η ανώνυμη εταιρεία που προήλθε από τη μετατροπή της προσωπικής εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 αποτελεί νέο νομικό πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο της προσωπικής εταιρείας, η οποία μετά την μετατροπή αυτή έπαψε να υφίσταται, συνάγεται ότι η πιο πάνω δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε η εν λόγω ομόρρυθμη εταιρεία υπάγεται στην περαίωση των διατάξεων των πιο πάνω άρθρων του ν.3296/2004, καθόσον τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας χρήσης της (1.1. -24.1.2006) είναι μικρότερα από το όριο των 150.000 ευρώ, που ορίζουν οι διατάξεις της υποπ.ββ' της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 14'του ίδιου νόμου, εφόσον βέβαια πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο