Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2008 ]

1046330/10604/Β0012/14.5.2008 Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 και του ν.2601/1998 που έχει σχηματίσει ετερόρρυθμη εταιρεία φορολογούνται κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησής τους.

(Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 και του ν.2601/1998 που έχει σχηματίσει ετερόρρυθμη εταιρεία φορολογούνται κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησής τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1046330/10604/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 και του ν.2601/1998 που έχει σχηματίσει ετερόρρυθμη εταιρεία φορολογούνται κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησής τους.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.1892/1990, η αφορολόγητη έκπτωση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού της αφορολόγητης έκπτωσης και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της υποπερ.β' της περ.Α της παρ.5 του άρθρου 11 του ν.2601/1998 ορίζεται ότι το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.

3.    Με την αρ. πρωτ.1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.05.1992 εγκύκλιο έχει γίνει δεκτό ότι η αφορολόγητη έκπτωση που πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.1892/1990 φορολογείται κατά τη διαχειριστική χρήση μέσα στην οποία θα γίνει διανομή ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάληψη και μόνο για το ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούνται, οπότε το ποσό αυτό προστίθεται στα κέρδη της χρήσης που θα γίνει η διανομή, ή η ανάληψη και φορολογούνται στη χρήση αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο που είχαν σχηματισθεί οι αφορολόγητες εκπτώσεις.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κεφαλαιοποίηση εξομοιώνεται με διανομή (1141473/11182πε/Β0012/20.01.1999, 1073192/10420/Β0012/4.09.1995 έγγραφά μας), γιατί αυτή ουσιαστικά γίνεται σε δύο στάδια. Δηλαδή στο πρώτο στάδιο διανέμονται τα αποθεματικά και στη συνέχεια οι μέτοχοι ή εταίροι διαθέτουν αυτά για την αύξηση του κεφαλαίου.

4.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης του κυρίου …  προκύπτει ότι η εταιρεία σας («Χ»), με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή κουτιών από χαρτί και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σχημάτισε αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 και του ν.2601/1998 λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων με βάση τους νόμους αυτούς. Στη διαχειριστική χρήση 2003 η εταιρεία σας κεφαλαιοποίησε τις αφορολόγητες εκπτώσεις που εμφάνιζε σε ιδιαίτερο λογαριασμό, χωρίς την καταβολή κάποιου φόρου, ενώ στη διαχειριστική χρήση 2006 μεταβιβάστηκαν εταιρικά μερίδια (38% του εταιρικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρείας) σε νέους εταίρους και φορολογήθηκαν στο όνομα του μεταβιβάζοντος εταίρου για το ποσό που του αναλογεί, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.

5.    Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η κεφαλαιοποίηση εξομοιώνεται με διανομή προκύπτει ότι οι αφορολόγητες εκπτώσεις του ν.1892/1990 και του ν.2601/1998 που σχημάτισε η εταιρεία σας θα έπρεπε να φορολογηθούν κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησής τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο