Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2008 ]

1107758/11202πε/Β0012/9.5.2008 Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1107758/11202πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση από άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό νια δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστηκα.

3.    Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση οι διατάξεις του ν.2166/1993 θεσπίστηκαν για τη δημιουργία ισχυρών οικονομικών μονάδων, συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις για να μετασχηματισθούν σε μεγάλες μονάδες πρέπει να είναι λειτουργούσες κατά το χρόνο του μετασχηματισμού. Για το λόγο αυτό οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 επιβάλλουν την υποχρέωση να έχουν συντάξει τουλάχιστον ένα ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη λειτουργούσας επιχείρησης, προκειμένου αυτή στη συνέχεια να μετασχηματισθεί με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετασχηματισμού (εισφοράς κλάδου ή τμημάτων) και όχι ο χρόνος λήψης της απόφασης μετασχηματισμού (1108537/11045/Β0012/1999 και 1054890/10812/Β0012/27.6.2005 έγγραφά μας).

5.    Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία, η οποία ήδη λειτουργεί, προτίθεται να διασπασθεί με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993.

6.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, καταρχήν, ότι η ανώνυμη εταιρεία για να διασπασθεί με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993 και επομένως να τύχει τόσο αυτή όσο και οι επωφελούμενες ανώνυμες εταιρείες, των φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτό, πρέπει πέραν των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου(το αντικείμενο εργασιών της διασπώμενης και των επωφελούμενων να μην είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων κ.λπ.), κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετασχηματισμού να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό νια δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο