Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2008 ]

1121922/2403/Α0012/28.2.2008 Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 118 ν.2238/1994 στην περίπτωση διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός της χώρας.

(Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 118 ν.2238/1994 στην περίπτωση διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός της χώρας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008
Αρ. πρωτ.: 1121922/2403/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 118 ν.2238/1994 στην περίπτωση διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός της χώρας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 ν.2238/1994, ορίζεται ότι:

«Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα τους αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν».

2.    Με το άρθρ. 25 Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α' 312/27.12.2005, ορίζεται ότι:

«1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 118 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τα εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και των υπολοίπων διατάξεων του ίδιου άρθρου μέχρι τις 18.2.2017».

3.    Κατά την ρητή διατύπωση της διατάξεως παρ. 1 άρθρου 118 ν.2238/1994 η φορολογική απαλλαγή δίδεται στους μόνιμους κατοίκους νησιού, που κατά την τελευταία απογραφή έχει πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

4.    Η ως άνω φορολογική απαλλαγή αρχικώς τέθηκε με το άρθρο 8 ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') και όπως προκύπτει από την εισηγητική του έκθεση, σκοπό έχει τη συγκράτηση και αύξηση του πληθυσμού στα νησιά αυτά για λόγους αναπτυξιακούς και εθνικούς.

5.    Ως εκ τούτου προκειμένου να τύχει εφαρμογής η ως άνω διάταξη, απαιτείται πραγματική (CORPORE) εγκατάσταση του φορολογουμένου στις ως άνω νησιωτικές περιοχές που έχουν πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

6.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι εσείς και η σύζυγος σας, διπλωματικοί υπάλληλοι υπηρετούντες στην αλλοδαπή, είστε μόνιμοι κάτοικοι Ύδρας υπαγόμενοι για τη φορολογίας σας στη ΔΟΥ Πόρου και ως εκ τούτου πρέπει να εφαρμοστούν οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 118 του ν.2238/1994.

7.    Εν όψει των ανωτέρω, ως διπλωματικοί υπάλληλοι που υπηρετείτε στο εξωτερικό, δεν έχετε πραγματική (CORPORE) εγκατάσταση στη νήσο Ύδρα και συνεπώς δεν εμπίπτετε στην ευεργετική διάταξη του άρθρου 118 ν.2238/1994. Τα πιο πάνω έγινα δεκτά με την 486/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα) που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο