Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2008 ]

1106435/11395/Β0012/24.10.2008 Τα κέρδη που διανέμει ημεδαπή Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, νομικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

(Τα κέρδη που διανέμει ημεδαπή Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, νομικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ. 1106435/11395/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα κέρδη που διανέμει ημεδαπή Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, νομικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

1.    Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 99 και 114 ν.2238/1994), στα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου κατά το χρόνο καταβολής τους στους εταίρους της, ως φορολογούμενα τα κέρδη αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου.

Οι ως άνω διατάξεις δεν εξετάζουν αν οι εταίροι της Ε.Π.Ε. είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, αλλά ούτε και, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, αν έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ημεδαπής εταιρίας.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.2578/1998, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.3453/2006, ορίζεται ότι οι ημεδαπές εταιρίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς τις εταιρίες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές. Ως θυγατρικές δε εταιρίες, θεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, οι εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων υφίσταται συμμετοχή με ποσοστό 20% (15% από την 1.1.2007 και 10% από την 1.1.2009 και μετά).

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτηση σας προκύπτει, ότι η εταιρία σας, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει μία γαλλική εταιρία με ποσοστό 90% και μία ιταλική εταιρία με ποσοστό 10%, προτίθεται να διανείμει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της στις 12.5.2008, κέρδη παρελθουσών χρήσεων 2006 και 2007.

4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η εταιρία σας δεν θα προβεί σε παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή των ως άνω κερδών στους εταίρους της αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, καθόσον τα κέρδη αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομά σας και με την καταβολή του φόρου εισοδήματος έχει εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση για τα υπόψη κέρδη.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο