Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2008 ]

1025536/10348/Β0012/15.4.2008 Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα.

(Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 15 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1025536/10348/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει καταβληθεί αχρεώστητα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 109 του ν.2238/1994, όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.

2.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης σας προκύπτει, ότι ανώνυμη εταιρεία κατά τις χρήσεις 1998 (οικ. έτος 1999), 1999 (οικ. έτος 2000) και 2000 (οικ. έτος 2001) είχε ζημίες από την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και κέρδη (τεκμαρτά) από δραστηριότητα κατασκευής οικοδομών. Τις χρήσεις αυτές η α.ε. δε συμψήφισε τις ζημίες με τα κέρδη από την οικοδομική δραστηριότητα και κατέβαλε φόρο ύψους 70.000 ευρώ για τα εν λόγω κέρδη, ενώ ύστερα από προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια δικαιούται την επιστροφή του εν λόγω ποσού.

3.    Από τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι εκτελεστή προκύπτει ότι το ποσό φόρου των 70.000 ευρώ πρέπει να σας επιστραφεί, ανεξάρτητα αν η Φορολογούσα Αρχή ασκήσει έφεση και επομένως δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο