Σχόλια

Προσοχή!
Η παραπάνω διοικητική λύση έπαυσε να ισχύει μετά την έκδοση της απόφασης ΠΟΛ.1083/15.6.2009.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2008 ]

1081807/11148/Β0012/30.9.2008 Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955.

(Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1081807/11148/Β0012

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αρ.πρωτ.1025707/660/Α0012/23.03.2004 διαταγή, μετατροπή ομόρρυθμης (ή ετερόρρυθμης) εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955 μπορεί να γίνει μόνο όταν η προσωπική εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όπως συμβαίνει και επί μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 (χωρίς τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972). Στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης επιχείρησης αλλά αυτή συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ε.Π.Ε.

2.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά το χρόνο της μετατροπής δεν συντάσσεται φορολογικός ισολογισμός και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει η προερχόμενη από το μετασχηματισμό Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την μετατροπή υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο