Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2008 ]

1100718/11359/Β0012/2.12.2008 Το εισόδημα που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

(Το εισόδημα που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1100718/11359/Β0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα που αποκτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.) βάσει της παρ.1 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών (έσοδα από πωλήσεις, από παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.).

2.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία μελετών προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την ανάληψη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης νοσοκομείου στο Αμπού Ντάμπι. Επίσης, μας γνωρίσατε, ότι η εν λόγω μελέτη θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εισόδημα που θα αποκτήσει η εν λόγω ΑΕ. από την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και το καθαρό κέρδος που θα προκύψει φορολογείται με τον συντελεστή που ορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τυχόν φόρος που θα καταβληθεί στην αλλοδαπή εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται από την περ. γ' της παρ.4 του άρθρου 109.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο