Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2008 ]

1050251/853/Α0012/6.5.2008 Φορολογική μεταχείριση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες στα ασφαλιστικά ταμεία.

(Φορολογική μεταχείριση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες στα ασφαλιστικά ταμεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 6 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1050251/853/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες στα ασφαλιστικά ταμεία.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με το 1020100/1127/0015/22.2.2005 έγγραφο, οι εκπτώσεις που χορηγεί επιχείρηση σε πελάτες της, λόγω διακανονισμού του τρόπου πληρωμής των αρχικών τιμολογίων πώλησης (εξόφληση τιμήματος εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος κ.λπ.) θα μειώσουν, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε., τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης της πώλησης.

2.    Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 της 1031926/197/Β0015/ΠΟΛ.1059/2007 Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι για τις υποχρεωτικές, βάσει νόμου, επιστροφές - εκπτώσεις χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για το έτος 2006 και για κάθε έτος εφεξής, για πωλήσεις φαρμάκων από τις πρώτες προς φαρμακεία και φαρμακαποθήκες και από αυτούς προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το ύψος των οποίων (ποσών) προκύπτει με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 6/12.12.2005 Αγορανομικής διάταξης, εκδίδεται από τις φαρμακοβιομηχανίες ειδικό αθεώρητο φορολογικό στοιχείο με τίτλο «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων».

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα χρηματικά ποσά που θα καταβάλλουν (επιστρέφουν) οι φαρμακοβιομηχανίες στα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, αποτελούν ουσιαστικά εκπτώσεις επί των πωλήσεων τους προς τα φαρμακεία και φαρμακαποθήκες κι επομένως θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκδίδεται το «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο