Σχόλια

Ανακλήθηκε με την ΠΟΛ.1005/4.1.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2003 ]

ΠΟΛ.1092/11.7.2003 Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.

(Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1065009/695/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1092

ΘΕΜΑ: Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.

1065009/695/0015/ΠΟΛ.1092/11.7.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').

3. Τις διατάξεις της παρ. 2β' του άρθρου 3 του Π.Δ. 218/24.7.1996 (ΦΕΚ 168/Α').

4. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Α') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

5. Την ανάγκη καθορισμού ελεγκτικών διαδικασιών κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου των φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ) καυσίμων.

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Με την εγκατάσταση στα πρατήρια καυσίμων των ειδικών φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ) για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών εκδίδεται απόδειξη πώλησης καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. 1084982/616/ΠΟΛ.1241/22.10.2002 και 1081253/320/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν.

2. Με την εφαρμογή του μέτρου αναγνωρίζεται φορολογικά ποσοστό δικαιολογημένων αποκλίσεων μέχρι 8%.

3. Στα πρατήρια καυσίμων για το πετρέλαιο που πωλείται μέσω αντλιών με την εγκατάσταση του συστήματος ο φορολογικός έλεγχος των αποθεμάτων ενεργείται από τα παραστατικά στοιχεία αγορών και πωλήσεων λογιστικά μόνο.

4. Τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 εφαρμόζονται από το χρόνο εγκατάστασης των φορολογικών μηχανισμών και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις που σχετίζονται με τις αγορές και πωλήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο