Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2008 ]

1015801/10195/Β0012/13.3.2008 Φορολογία εισοδήματος κοινωφελών ιδρυμάτων.

(Φορολογία εισοδήματος κοινωφελών ιδρυμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1015801/10195/Β0012

ΘΕΜΑ : Φορολογία εισοδήματος κοινωφελών ιδρυμάτων.

1.    Με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, που προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών τα οποία αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Κατ' εξαίρεση, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου για τα εισοδήματα οικον. έτους 2008 (εισοδήματα έτους 2007) και μετά.

2.    Εξάλλου με το αριθμ. 1032329/10484/Β0012/6.4.2006 έγγραφό μας σας γνωρίσαμε ότι, το ίδρυμα σας, το οποίο συστήθηκε με την 359/1956 πράξη του συμβολαιογράφου Πειραιά (έγκριση με το από 25.6.1957 Β. Δ/γμα) ως κοινωφελές ίδρυμα που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν.2039/1939, απαλλάσσεται, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτά από εκμίσθωση ιδιόκτητου ακινήτου στην αλλοδαπή (Αυστραλία) από το οικονομικό έτος 2008 και μετά. Η θέση αυτή εξακολουθεί να ισχύει λόγω μη τροποποιήσεως των υπόψη διατάξεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο