Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1005144/10682/Β0012/15.1.2008 Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων που αποκτά το ν.π.δ.δ. «Κ.Α.Π.Η. από την εκμετάλλευση κυλικείου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα μέλη του.

(Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων που αποκτά το ν.π.δ.δ. «Κ.Α.Π.Η. από την εκμετάλλευση κυλικείου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα μέλη του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1005144/10682/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων που αποκτά το ν.π.δ.δ. «Κ.Α.Π.Η. από την εκμετάλλευση κυλικείου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα μέλη του.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ε' της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες-των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται και η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 239 του ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ Α' 114) ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση των οικείων δημοτικών ή  κοινοτικών συμβουλίων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η λειτουργία ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας, πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά..

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, ως λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα που συνιστώνται από τους δήμους και τις κοινότητες κα, για τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούν τα κυλικεία τους (σχετ. το αριθμ. 10641.42/110717 Β0012/17.11.2005 έγγραφο).

5.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας-Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος τόσο για τα έσοδα που αποκτά από τις λιανικές πωλήσεις του κυλικείου του όσο και για τα έσοδα που αποκτά από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή των μελών του σε εκδρομές, διαλέξεις, μελέτες θεμάτων κ.λπ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο