Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2008 ]

1028889/10395//Β0012/8.7.2008 Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής εταιρείας που έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.

(Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής εταιρείας που έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1028889/10395//Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής εταιρείας που έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.

1.    Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει ότι η αλλοδαπή εταιρεία «…» με έδρα την Ολλανδία έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα τον κ. …, εκτελωνιστή από τις 25/11/1998 με αντικείμενο δραστηριότητας εισαγωγές-εξαγωγές. Με βάση τα ανωτέρω, ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν η αλλοδαπή αυτή επιχείρηση υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2.    Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να εξετάσετε αν η υπόψη αλλοδαπή εταιρεία αποκτά μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Κάτω Χωρών. Στην περίπτωση δε που αποκτά μόνιμη εγκατάσταση θα πρέπει η εν λόγω εταιρεία να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Η διαπίστωση όμως των ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογούσας Αρχής (1118860/10567/Β0012/21-10-1998, 1086687/11507πε/Β0012/23-6-2005 και 1108785/11503πε/Β0012/29-3-2004 έγγραφά μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο