Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1996 ]

1011553/84/0015/16.2.1996 Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου απογραφής κ.λπ.

(Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου απογραφής κ.λπ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου απογραφής κ.λπ. 1011553/84/0015/16.2.1996

1011553


Σε απάντηση της επιστολής σας με ημερομηνία 29.1.96, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1142775/1435/0015/ΠΟΛ.1321/21.12.1995, εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων γενικά (τεχνικές επιχειρήσεις), απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής των εμπορευσίμων αγαθών (αποθεμάτων) μόνο κατά την 31 Δεκεμβρίου 1995. Περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, και φορολογούνται με τις
διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/1994 (άρθρο 36α του Ν.Δ.3323/1955). Οσοι δεν φορολογούνται ως τεχνικές επιχειρήσεις θα διενεργήσουν απογραφή, εφόσον διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα, υποκατάστημα, αποθήκη) και αποβλέπουν κυρίως στην πώληση των ειδών, ανεξάρτητα από την τυχόν προσαύξηση της αξίας αυτών και με αμοιβή για την τοποθέτηση και εγκατάστασή τους.

Συνεπώς επιχειρήσεις πώλησης, εγκατάστασης ειδών, όπως επίπλων κουζίνας, τεντών, κλιματιστικών συσκευών και συστημάτων κ.λπ., θα διενεργήσουν απογραφή. Γίνεται όμως δεκτό, για διευκόλυνση των υπαγομένων στην υποχρέωση απογραφής, να μη διενεργήσουν αυτή, για τα τυχόν αποθέματά τους, που στις 31.12.1995, αποδεδειγμένα (βάσει σχετικών φορολογικών στοιχείων βρίσκονται εκτός εγκαταστάσεών του σε εργοσάσια ή χώρους πελατών προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση ή η τοποθέτησή τους).

Σημειώνεται ότι η παρακράτηση φόρου 3% - άρθρο 55 παρ. 1β Ν.2238/1994 δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην υπόψη υποχρέωση.

2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1004226/13/0015/ΠΟΛ.1006/11.1.1996, δεν υποχρεούνται στην σύνταξη απογραφής μόνο κατά την 31.12.1995, οι επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγαθών από 1.1-31.12.1995 δεν ξεπέρασαν τα 18.000.000 δρχ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο