Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2008 ]

1108720/2016/Α0012/25.11.2008 Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

(Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1108720/2016/Α0012

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 117,39 ευρώ μέχρι 1.173,88 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

2.    Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, όπως έγινε δεκτό και με την 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997 ερμηνευτική διαταγή μας, προκύπτει ότι το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβαίνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση που υποβάλλει κάποια συμπληρωματική δήλωση και συνεπώς, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, το. Οποίο παρέλειψε να δηλώσει, αλλά με αυτήν την παράλειψη του δεν παραβίασε κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, και στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά φόρου, για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

3.    Περαιτέρω με την 1121987/2039/Α0012/ΠΟΛ.1279/31.12.1999 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, κατά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για (ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές που αναγράφονται στη διαταγή):

—    τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο, αλλά αυτός δεν το είχε αναγράψει στην αρχική του δήλωση,
—    εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,
—    έξοδα ιατρικής περίθαλψης.

4.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι σκοπεύετε να καταθέσετε, με συμπληρωματική δήλωση οικονομικού έτους 2008 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2007), τη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για ψυχική πάθηση 67% εφ' όρου ζωής, προκειμένου να τύχετε της έκπτωσης ως δαπάνης, χωρίς δικαιολογητικά, ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ από το συνολικό εισόδημά σας.

5.    Με βάση τα παραπάνω, εφόσον με την παράλειψη της δήλωσης της αναπηρίας σας δεν παραβήκατε κάποια φορολογική διάταξη και με την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης ζητάτε τη φορολογική ελάφρυνση που δικαιούστε λόγω της αναπηρίας σας, δεν πρέπει να σας επιβληθεί πρόστιμο.

6.    Η Δ.Ο.Υ. Νέας Ζίχνης Σερρών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησης της ανωτέρω φορολογούμενης της, παρακαλείται να δεχθεί την υποβολή της συμπληρωματικής δήλωσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο