Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2008 ]

1055269/985/Α0012/22.5.2008 Πρόστιμο λόγω μη δήλωσης ενοικίων για μίσθωση ακινήτου.

(Πρόστιμο λόγω μη δήλωσης ενοικίων για μίσθωση ακινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1055269/985/Α0012

ΘΕΜΑ: Πρόστιμο λόγω μη δήλωσης ενοικίων για μίσθωση ακινήτου.

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Κ.Φ.Ε. οι μισθωτές ακινήτων πάσης φύσεως, έχουν υποχρέωση να δηλώνουν αναλυτικά κάθε οικονομικό έτος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα ενοίκια που κατέβαλαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τις μισθώσεις αυτές, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας του.

2.    Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου σε όσους παραλείπουν να δηλώσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 87 του Κ.Φ.Ε. και μετά την κατάργηση αυτού του άρθρου με το ν.2523/1997 πρόστιμο του άρθρου 4 αυτού του νόμου.

Όπως αναφέρετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα δεν συμπληρώσατε το ενοίκιο που πληρώσατε για ενοίκιο κύριας κατοικίας καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας του εκμισθωτή)

Ως εκ τούτου έχετε παραβεί φορολογική διάταξη και θα επιβληθεί πρόστιμο ακόμα και κατά την υποβολή εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο