Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2008 ]

1088321/1577/Α0012/16.10.2008 'Αρση φορολογικού απορρήτου

('Αρση φορολογικού απορρήτου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1088321/1577/Α0012

ΘΕΜΑ: 'Αρση φορολογικού απορρήτου

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της ΔΟΥ και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Εξάλλου, από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, του ίδιου νομοθετήματος, προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ο τίτλος και λοιπά στοιχεία, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό.

3.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι ο φορολογούμενος, εναντίον του οποίου εκκρεμεί αγωγή διατροφής των τέκνων ή και της πρώην συζύγου ( δεν διευκρινίζεται), επικαλείται το άρθρο 1490 του Αστικού Κώδικα, προκειμένου ο πατέρας του να ασκήσει κύρια παρέμβαση υπέρ αυτού στην εκκρεμή δίκη. Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι: « Αν ένας από τους ανιόντες ή τους κατιόντες δεν είναι σε θέση να δώσει διατροφή, η υποχρέωση βαρύνει εκείνον που είναι υπόχρεος υστέρα από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και όταν, για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η δικαστική επιδίωξη στην ημεδαπή εναντίον εκείνου που έχει την υποχρέωση ………….». Ο φορολογούμενος με αίτηση του μέσω εισαγγελέα  ζητάει πιστοποιητικό φορολογίας εισοδήματος του πατέρα του για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη λόγω προσεπίκλησης του τελευταίου στη δίκη.

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ΚΦΕ. Δεν δικαιούται η ΔΟΥ να χορηγήσει βεβαίωση για εισοδήματα άλλων πηγών πλην της Δ' και Ζ'. Επιτρέπεται, όμως, να χορηγήσει βεβαίωση για το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία με την προϋπόθεση ότι ο αιτών αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο