Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2008 ]

1090074/1604/Α0012/14.10.2008 Άρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής σε πρώην συζύγους.

(Άρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής σε πρώην συζύγους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1090074/1604/Α0012

ΘΕΜΑ: 'Αρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής σε πρώην συζύγους.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της ΔΟΥ και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Εξάλλου, από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, του ίδιου νομοθετήματος, προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3.    Οι μόνες επιτρεπόμενες παραβιάσεις του φορολογικού απορρήτου αναφέρονται σαφώς και περιοριστικώς στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και η χορήγηση στοιχείων στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα, υπέρ των οποίων κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία και τα εισοδήματά τους, εφόσον είναι χρήσιμες για να καθορισθεί το ύψος της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του.

4.    Με την 1072387/1257/Α0012/10.8.2001 διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι για να χορηγήσει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και προπάντων για τα εισοδήματα του ενός από τους πρώην συζύγους στον άλλο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί διαζύγιο και η αιτούμενη διατροφή να αφορά τον ένα από αυτούς και όχι άλλα πρόσωπα π.χ. κοινό τέκνο κ.τ.λ..

5.    Επίσης, για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, με την Ε 13421/ΠΟΛ.161/20.10.1983 διαταγή του Υπουργείου μας διευκρινίστηκε ότι στη φορολογία εισοδήματος θα χορηγείται το συνολικό καθαρό εισόδημα και το καθαρό εισόδημα κάθε πηγής ξεχωριστά.

6.    Επιπλέον, με βάση την ΠΟΛ.1273/2002 διαταγή αναφορικά με τη χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης στη σύζυγο, προκύπτει ότι σε περίπτωση κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης και πολύ περισσότερο διαζυγίου, κανείς από τους πρώην συζύγους δεν δικαιούται να λάβει αντίγραφα των κοινών ή των ατομικών δηλώσεων του άλλου συζύγου ( Ε1 Ε9 κλπ). Συγκεκριμένα, δικαιούται κάθε πρώην σύζυγος να πάρει βεβαίωση για τα εισοδήματα του άλλου, όπως και για τα ακίνητα του, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΦΕ.

7.    Με την από 8.8.2008 αίτησή της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η φορολογούμενη ζητάει να της δοθεί ο φορολογικός φάκελος του πρώην συζύγου της, διότι δεν καταβάλλει την μηνιαία διατροφή σύμφωνα με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Με την από 29.8.2008 αίτησή της προς την υπηρεσία σας ζητάει να της χορηγήσετε αντίγραφα του Ε1 και των άλλων εντύπων του πρώην συζύγου της, προκειμένου να τα προσκομίσει στον ΟΠΑΔ για την ασφάλιση των ενήλικων τέκνων της καθώς και για κάθε προβλεπόμενη διαδικασία, επειδή ο πρώην σύζυγος δεν καταβάλλει την ως άνω διατροφή. Όπως, εξάλλου, μας πληροφόρησε η ίδια η φορολογούμενη, εκκρεμεί αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τον καθορισμό διατροφής αντίγραφο της οποίας μας προσκόμισε.

8.    Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι η φορολογούμενη με τις αιτήσεις της δεν ζητάει φορολογικά στοιχεία για καθορισμό διατροφής όπως ορίζει το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα. Συνεπώς, μπορεί να πάρει στοιχεία από τον φορολογικό κατάλογο που ορίζει το άρθρο 85 του ΚΦΕ και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τίτλο και λοιπά στοιχεία, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Εάν, όμως, ζητήσει με αίτηση μέσω εισαγγελέα στοιχεία των εισοδημάτων και περιουσίας για καθορισμό διατροφής της ίδιας για αγωγή που ήδη εκκρεμεί και εφόσον δεν έχει εκδοθεί η απόφαση γι' αυτή, τότε μπορείτε να χορηγήσετε όχι αντίγραφα αλλά βεβαίωση στοιχείων και μόνο για τον καθορισμό διατροφής της ίδιας, όπως ορίζουν η παράγραφος 5 του άρθρου 85 του ΚΦΕ και η Ε 13421 ΠΟΛ.161/20.10.1983 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο